Administratiekantoor Balansch

  1. Home
  2. > Dienstverlening

DIENSTVERLENING

Onze dienstverlening bestaat uit twee hoofdgroepen. Dit zijn Administratieve dienstverlening en Salarisadministratie.

Administratieve dienstverlening

Administratiekantoor Balansch kan de gehele boekhouding voor uw onderneming verzorgen. Daarin zijn uiteraard ook begrepen de noodzakelijkerwijs te verrichten aangiftes loonbelasting en omzetbelasting.

Naast het verzorgen van de primaire registratie kan Balansch eveneens tussentijdse management informatie voor u verzorgen. U bent dan in staat met de door u gewenste frequentie uw onderneming te “monitoren” en krijgt u antwoord op de vraag “performen wij in lijn met de verwachtingen”. Indien zich afwijkingen voordoen, dan worden deze gesignaleerd en kunt u correctieve acties ondernemen.

Voorts bereiden wij het jaarrekeningdossier voor, zodat uw accountant op efficiënte wijze uw jaarrekening en aangifte inkomsten / vennootschapsbelasting kan verzorgen. Door een goede en heldere afstemming omtrent de wijze van dossieropbouw en inhoud, zou het mogelijk moeten zijn tegen dezelfde kosten meer “uit” uw accountant te kunnen halen.

 

 

 Salarisadministratie

Naast het verzorgen van uw boekhouding kunnen wij uw salarisadministratie verzorgen. Niet alleen produceren wij de loonstroken, wij verzorgen tevens de invulling van de aangifte loonbelasting. Voorts kunnen wij, indien gewenst, zorgdragen voor het doen van pensioenaangiftes en ziekmeldingen aan de uitvoeringsinstanties. Daarnaast zijn wij vraagbaak voor uw dagelijkse problemen. In al deze aspecten zijn wij uw adviseur.

Indien gewenst kunnen wij uw loonjournaalpost “klaar” voor boeking en de betalingsopdrachten in digitale vorm aanleveren. Dat bespaart u weer werk, zodat u zich kunt richten op waar u goed in bent: ondernemen.

OPTIMALISATIE DIENSTVERLENING

Om optimalisatie van onze dienstverlening te realiseren en om verrassingen te voorkomen, streven wij een open communicatie met onze cliënten na. Dat wil zeggen dat regelmatig afstemming plaatsvindt tussen cliënt en administrateur.

Deze afstemming richt zich niet alleen op de te verrichten werkzaamheden, de reeds verrichte werkzaamheden en de resultaten hiervan, maar evenzeer op onze relatie, uw verwachtingen en de kosten voor het verzorgen van uw (salaris)administratie.