Administratiekantoor Balansch

  1. Home
  2. > Tariefstelling

de tariefstelling

 

Balansch hanteert marktconforme tarieven. het tarief van de werknemers is afgestemd op het ervaringsniveau van de betrokken werknemer. De tarieven variëren van € 37 tot € 99 per uur (exclusief omzetbelasting en prijspeil 2016) voor administratieve dienstverlening.

 

Voor de salarisadministratie maken wij veelal gebruik van een tarief tabel. Wij rekenen met een tarief per werknemer per jaar. Dit tarief varieert naar mate we meer of minder werknemers dienen te verlonen. Ter indicatie melden wij dat bij een werknemersbestand van 5 werknemers, de kosten per werknemer per jaar € 147 bedragen. Bij 27 werknemers bedraagt het tarief per werknemer aanzienlijk minder, namelijk € 117 per werknemer per jaar (alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting en prijspeil 2018). Bij grotere hoeveelheden overleggen wij graag omtrent de te hanteren tariefstelling.

 

Graag maken wij een afspraak met u om tot een voor u en ons passende offerte te komen. Want zo is hoe wij werken, eerst een indicatie geven zodat er achteraf geen teleurstellingen zijn.